Home page van der Meij

Familie [F86]

VAN DEN AKKER

Ouders

Klaas Jaspers VAN DEN AKKER {M} [P194] = Grietje Gerrits DIJKSTRA {V} [P296]

Gehuwd Donderdag 12 Mei 1887, Menaldumradeel1

Klaas Jaspers VAN DEN AKKER

Geboren Dinsdag 1 Maart 1864, Wier, Menaldumadeel, Friesland, Nederland2
Gestorven Vrijdag 22 October 1943, Berlikum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland3
Begraven Wier, Menaldumadeel, Friesland, Nederland4
Artikel in de Leeuwarder Krant van 28/2/1964 beschrijft z'n leven. Hij is schrijver van een boek "Van de mond der oude Middelzee"

Klaas Jasper van den Akker
Klaas Jasper van den Akker

Krantenartikel Klaas Jan van den Akker
Krantenartikel Klaas Jan van den Akker

Grietje Gerrits DIJKSTRA

Alias Grietje Gerrits VAN DEN AKKER (May 1887)
Geboren Woensdag 14 September 1864, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland5
Gestorven Vrijdag 30 Juni 1950, Menaldumadeel, Friesland, Nederland6
Begraven Wier, Menaldumadeel, Friesland, Nederland7
Uit het schrift dd October 1948:

Uit mijn kinderjaren:

vader en Moeder vestigen zich na hun huwelijk te Uitwellingerga bij Sneek en bleven daar wonen van 1860-1864. Daarna werd Vader benoemd als Hoofd der School te Wijtgaard. Zij hadden 1 dochtertje, Janke genaamd, die 9 Augustus was geboren. Te Wijtgaard kwamen ze ~1 Sept. 1864 aan met een schip, waarin ook de inboedel. 'tSchoolhuis was al door de bewoner van Ne schoongemaakt en na aankomst van het schip was geheel Wijtgaard in de weer, om alle huisraad in 't schoolhuis te brengen. Om 7 uur 's avonds was alles in orde entoen kwam Zijneerw, de pastoor, om de familie welkom te heeten. Wijtgaard was voor 't grootste deel Katoliek. Zoo'n toenadering deed goed en vreugdevol aan en de verhouding is zoo gebleven tot aan 't einde. De 14e sept. 1864 kreeg de familie weer een dochter, Grietje genaamd; 2 jaar later op 14 Augustus 1866 kregen ze een zoon, andries genaamd en nog ruim 2 jaar later eene dochter op 2 November 1868 Jacoba-Elisabeth. Vader Moeder en wij vieren mochten gaarne in Wijtgaard wonen, waren er geheel thuis. Op de zoogenaamde Heilige dagen, had Vader soms maar ~20 kinderen op school, maar anders ruim 80. Toen kwam er een onderwijzer v.d.Wal; er werd een schutting in de school geplaatst: er waren nu 2 lokalen. In huis was alles goed maar Moeder was niet sterk. Ik kon mij nog zoo best voorstellen, dat Moeder bij de tafel zat en janke en ik elk op een stoof naast haar. Zij droeg een breed gouden oorijzer

Kinderen

Johanna Klazes VAN DEN AKKER {V} [P317] = Teake CUPERUS {M} [P5] > Familie [F1]

Gehuwd Dinsdag 14 Mei 1912, Menaldumadeel, Friesland, Nederland8

Johanna Klazes VAN DEN AKKER

Alias Johanna Klazus CUPERUS
Geboren Zaterdag 6 Augustus 1887, Wier, Menaldumadeel, Friesland, Nederland9
Gestorven Dinsdag 14 Mei 1918, Boksum, Friesland, Nederland10
Begraven Boksum, Friesland, Nederland11

Johanna Klazes van den Akker met zoon
Johanna Klazes van den Akker met zoon

Teake CUPERUS

Geboren Vrijdag 10 Augustus 1883, Goutum,Leeuwarden, Friesland, Nederland12
Gestorven Woensdag 14 Mei 1969, Boksum, Friesland, Nederland13
Begraven Boksum, Friesland, Nederland14
Zie stamboom Cuperus voor verdere informatie

Grietje Klazes VAN DEN AKKER15 {V} [P18] = Lourens Aukes zn VAN DER MEIJ16 {M} [P17] > Familie [F3]

Gehuwd Zaterdag 7 Juli 1917, Menaldum, Friesland, Nederland17

Grietje Klazes VAN DEN AKKER

Alias Diet VAN DER MEIJ
Geboren Zaterdag 20 December 1890, Wier, Menaldumadeel, Friesland, Nederland18
Gestorven Maandag 5 October 1987, Harlingen, Friesland, Nederland19
Begraven Wier, Menaldumadeel, Friesland, Nederland20

Lourens Aukes zn VAN DER MEIJ

Geboren Dinsdag 13 Januari 1891, Berlikum, Menaldumadeel, Friesland21
Gestorven Zaterdag 3 Juni 1978, Harlingen, Friesland, Nederland22
Begraven Wier, Menaldumadeel, Friesland, Nederland23
Heeft 9 generaties van onze stamboom vastgelegd. Op een gegeven moment zat hij in zijn onderzoek vast en heeft professionele hulp ingeschakeld. Daarmee is hij toen met zijn onderzoek de verkeerde richting ingestuurd.
"Van der Meij?". "Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland". Leeuwarden, 02-03-1964. Geraadpleegd op Delpher op 25-10-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010616786:mpeg21:a0121
Zie stamboom van der Meij voor verdere informatie

Familie

Familie van den Akker
Familie van den Akker

Klaas Jasper van den Akker & Grietje Gerrits Dijkstra
Klaas Jasper van den Akker & Grietje Gerrits Dijkstra

Woonhuis K.J. van den Akker
Woonhuis K.J. van den Akker

Bronnen

1 : "Burgerlijke standregister"; Pagina A17; Voornaamste bewijs
Huwelijksregister 1887, Menaldumadeel, Aktenummer A17, Klaas van den Akker

Huwelijksregister 1887, Menaldumadeel, Aktenummer A17, Klaas van den Akker
Huwelijksregister 1887, Menaldumadeel, Aktenummer A17, Klaas van den Akker

2 : "Burgerlijke standregister"; Pagina A66; Voornaamste bewijs
Geboorteregister 1864, Menaldumadeel, Aktenummer A66, Klaas van den Akker

Geboorteregister 1864, Menaldumadeel, Aktenummer A66, Klaas van den Akker
Geboorteregister 1864, Menaldumadeel, Aktenummer A66, Klaas van den Akker

3 :
http://www.graftombe.nl/names/info/686805/akker_van_den
foto 012

4 :
http://www.graftombe.nl/names/info/686805/akker_van_den
foto 012

5 : "Burgerlijke Standregister"; Pagina B47; Voornaamste bewijs
Geboorteregister 1864, Leeuwarderadeel, Paginanummer B47, Grietje Dijkstra

Geboorteregister 1864, Leeuwarderadeel, Paginanummer B47, Grietje Dijkstra
Geboorteregister 1864, Leeuwarderadeel, Paginanummer B47, Grietje Dijkstra

6 : ; Voornaamste bewijs
Overlijdensregister 1950
Bron: BS Overlijden Soort registratie: Overlijdensakte Aktedatum: 01-07-1950
Overledene Grietje Dijkstra 85 jaar oud, overleden op 30-06-1950
Diversen: weduwe
Vader Gerrit Dijkstra
Moeder Johanna Nieuwland
Bronvermelding
Overlijdensregister 1950, archiefnummer 30-25, Burgerlijke Stand Menaldumadeel - Tresoar, inventarisnummer 3085, aktenummer 056
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1950

Overlijdensregister 1950, Menaldumadeel, Grietje Dijkstra
Overlijdensregister 1950, Menaldumadeel, Grietje Dijkstra

7 :
http://www.graftombe.nl/names/info/686805/akker_van_den

8 : ; Voornaamste bewijs
Huwelijksregister 1912
Bron: BS Huwelijk Soort registratie: Huwelijksakte Aktedatum: 14-05-1912
Vader van de bruidegom Minne Klazes Cuperus
Moeder van de bruidegom Baukje de Jong
Bruidegom Taeke Cuperus 28 jaar oud, geboren te Goutum
Bruid Johanna van den Akker 24 jaar oud, geboren te Wier
Vader van de bruid Klaas van den Akker
Moeder van de bruid Grietje Dijkstra
Bronvermelding
Huwelijksregister 1912, archiefnummer 30-25, Burgerlijke Stand Menaldumadeel - Tresoar, inventarisnummer 2047, aktenummer 27
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1912

Huwelijksregister 1912, Menaldumadeel, Johanna van den Akker
Huwelijksregister 1912, Menaldumadeel, Johanna van den Akker

9 : "Burgerlijke standregister"; Pagina A184; Voornaamste bewijs
Geboorteregister 1887, Menaldumadeel, Aktenummer A184, Johanna van den Akker

Geboorteregister 1887, Menaldumadeel, Aktenummer A184, Johanna van den Akker
Geboorteregister 1887, Menaldumadeel, Aktenummer A184, Johanna van den Akker

10 : ; Voornaamste bewijs
http://www.graftombe.nl/names/info/457043/akker_van_der

11 : ; Voornaamste bewijs
http://www.graftombe.nl/names/info/457043/akker_van_der

Graffoto Johanna Klazes van den Akker
Graffoto Johanna Klazes van den Akker

12 : ; Voornaamste bewijs
Zie begrafenis gegevens

12a: ; Bijkomend bewijs
Zie huwelijksregister

13 : ; Voornaamste bewijs
http://www.graftombe.nl/names/info/457042

14 : ; Voornaamste bewijs
http://www.graftombe.nl/names/info/457042

Graffoto Teake Cuperus
Graffoto Teake Cuperus

15 : "(see notes)"; Voornaamste bewijs

16 : "Skiednis fan Menameradiel"; Pagina 222; Voornaamste bewijs

16a: "Kerk en School, Benoemingen enz"; Bijkomend bewijs
"Kerk en School, Benoemingen enz.". "Leeuwarder courant". Leeuwarden, 06-05-1915. Geraadpleegd op Delpher op 06-11-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010600351:mpeg21:a0024

16b: "Kerk en School, Benoemingen enz"; Bijkomend bewijs
"Kerk en School, Benoemingen enz.". "Leeuwarder courant". Leeuwarden, 24-09-1915. Geraadpleegd op Delpher op 06-11-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010600468:mpeg21:a0032

17 : "Burgerlijke standregister"; Pagina A55; Voornaamste bewijs
Huwelijksregister 1917, Menaldumadeel, Aktenummer A55, Lourens van der Mey

17a: "(see notes)"; Voornaamste bewijs
Trouwboekje

17b: "(see notes)"; Bijkomend bewijs
"Familiebericht". "Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant". Heerenveen, 26-06-1917. Geraadpleegd op Delpher op 29-11-2015, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010762616:mpeg21:a0102

18 : "Burgerlijke standregister"; Pagina A301; Voornaamste bewijs
Geboorteregister 1890, Menaldumadeel, Aktenummer A301, Grietje van der Akker

19 : "Burgerlijke standregister"; Pagina 21A0206; Voornaamste bewijs
Overlijdensregister 1987, Harlingen, Aktenummer 21A0206, Grietje van den Akker

19a: "(see notes)"; Voornaamste bewijs
Overlijdenskaart

19b: "(see notes)"; Bijkomend bewijs
http://www.graftombe.nl/names/info/686806/akker_van_den
foto 013

19c: "(see notes)"; Bijkomend bewijs
Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland 06-10-1987

20 : "(see notes)"; Voornaamste bewijs
http://www.graftombe.nl/names/info/686806/akker_van_den
foto 013

20a: "(see notes)"; Bijkomend bewijs
Overdenking

21 : "Burgerlijke stnadregister"; Pagina A9; Voornaamste bewijs
Geboorteregister 1891, Menaldumadeel, Aktenummer A9, Lourens van der Mey

22 : "Burgerlijke standsregister"; Pagina 121; Voornaamste bewijs
Overlijdensregister 1978, Harlingen, Aktenummer 121, Lourens van der Mey

22a: "(see notes)"; Voornaamste bewijs
Overlijdenskaart

22b: "(see notes)"; Bijkomend bewijs
Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland 06-06-1978

23 : "(see notes)"; Voornaamste bewijs
Bergaafplaats Wier
http://www.graftombe.nl/names/info/686807/meij_van_der
Foto 013