Home page van der Meij

Bron dokumenten

Titel: Burgerlijke Standregister

Auteur: Leeuwarderadeel

Bewaarplaats: Alle Friezen

Ref. bewaarplaats: Geboorteregister 1864

Media: http://www.allefriezen.nl