Home page van der Meij

Familie [F39]

VAN DEN AKKER

Ouders

Jasper Leenderts VAN DEN AKKER {M} [P120] = Grietje Klazes SCHAT {V} [P121]

Gehuwd 6 May 1857, Menaldum1

Jasper Leenderts VAN DEN AKKER

Geboren Woensdag 25 April 1827, Wier, Menaldumadeel, Friesland, Nederland2
Gestorven Donderdag 17 December 1896, Wier, Menaldumadeel, Friesland, Nederland3
Begraven Wier, Menaldumadeel, Friesland, Nederland4
Landbouwer te Wier

Jasper Leenderts Van den Akker
Jasper Leenderts Van den Akker

Grietje Klazes SCHAT

Alias Grietje Klazes VAN DEN AKKER (6 May 1857)
Geboren Zaterdag 26 Maart 1831, Wier, Menaldumadeel, Friesland, Nederland5
Gedoopt Zondag 3 Juli 1831
Gestorven Maandag 23 Januari 1905, Wier, Menaldumadeel, Friesland, Nederland6
Begraven Wier, Menaldumadeel, Friesland, Nederland7
Gedoopt 3/7/1831

Grietje Klazes Schat
Grietje Klazes Schat

Kinderen

Leendert Jasper VAN DEN AKKER8 {M} [P445]

Geboren Vrijdag 1 Juli 1859, Wier, Menaldumadeel, Friesland, Nederland9
Gestorven Woensdag 19 November 194110
Begraven Wier, Menaldumadeel, Friesland, Nederland11

Leender Jasper van den Akker
Leender Jasper van den Akker

Klaas Jaspers VAN DEN AKKER {M} [P194] = Grietje Gerrits DIJKSTRA {V} [P296] > Familie [F86]

Gehuwd Donderdag 12 Mei 1887, Menaldumradeel12

Klaas Jaspers VAN DEN AKKER

Geboren Dinsdag 1 Maart 1864, Wier, Menaldumadeel, Friesland, Nederland13
Gestorven Vrijdag 22 October 1943, Berlikum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland14
Begraven Wier, Menaldumadeel, Friesland, Nederland15
Artikel in de Leeuwarder Krant van 28/2/1964 beschrijft z'n leven. Hij is schrijver van een boek "Van de mond der oude Middelzee"

Klaas Jasper van den Akker
Klaas Jasper van den Akker

Krantenartikel Klaas Jan van den Akker
Krantenartikel Klaas Jan van den Akker

Grietje Gerrits DIJKSTRA

Alias Grietje Gerrits VAN DEN AKKER (May 1887)
Geboren Woensdag 14 September 1864, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland16
Gestorven Vrijdag 30 Juni 1950, Menaldumadeel, Friesland, Nederland17
Begraven Wier, Menaldumadeel, Friesland, Nederland18
Uit het schrift dd October 1948:

Uit mijn kinderjaren:

vader en Moeder vestigen zich na hun huwelijk te Uitwellingerga bij Sneek en bleven daar wonen van 1860-1864. Daarna werd Vader benoemd als Hoofd der School te Wijtgaard. Zij hadden 1 dochtertje, Janke genaamd, die 9 Augustus was geboren. Te Wijtgaard kwamen ze ~1 Sept. 1864 aan met een schip, waarin ook de inboedel. 'tSchoolhuis was al door de bewoner van Ne schoongemaakt en na aankomst van het schip was geheel Wijtgaard in de weer, om alle huisraad in 't schoolhuis te brengen. Om 7 uur 's avonds was alles in orde entoen kwam Zijneerw, de pastoor, om de familie welkom te heeten. Wijtgaard was voor 't grootste deel Katoliek. Zoo'n toenadering deed goed en vreugdevol aan en de verhouding is zoo gebleven tot aan 't einde. De 14e sept. 1864 kreeg de familie weer een dochter, Grietje genaamd; 2 jaar later op 14 Augustus 1866 kregen ze een zoon, andries genaamd en nog ruim 2 jaar later eene dochter op 2 November 1868 Jacoba-Elisabeth. Vader Moeder en wij vieren mochten gaarne in Wijtgaard wonen, waren er geheel thuis. Op de zoogenaamde Heilige dagen, had Vader soms maar ~20 kinderen op school, maar anders ruim 80. Toen kwam er een onderwijzer v.d.Wal; er werd een schutting in de school geplaatst: er waren nu 2 lokalen. In huis was alles goed maar Moeder was niet sterk. Ik kon mij nog zoo best voorstellen, dat Moeder bij de tafel zat en janke en ik elk op een stoof naast haar. Zij droeg een breed gouden oorijzer

Bronnen

1 : "Burgerlijke Standregister"; Pagina A14; Voornaamste bewijs
Huwelijksregister 1857, Menaldumadeel, , Aktenummer A14, Jasper van den Akker

Huwelijksregister 1857, Menaldumadeel, , Aktenummer A14, Jasper van den Akker
Huwelijksregister 1857, Menaldumadeel, , Aktenummer A14, Jasper van den Akker

2 : ; Pagina B30; Voornaamste bewijs
Geboorteregister 1827, Menaldumadeel, Paginanummer B30, Jasper van den Akker

Geboorteregister 1827, Menaldumadeel, Paginanummer B30, Jasper van den Akker
Geboorteregister 1827, Menaldumadeel, Paginanummer B30, Jasper van den Akker

3 : ; Pagina A148; Voornaamste bewijs
Overlijdensregister 1896, Menaldumadeel, Aktenummer A148, Jasper van den Akker

Overlijdensregister 1896, Menaldumadeel, Aktenummer A148, Jasper van den Akker
Overlijdensregister 1896, Menaldumadeel, Aktenummer A148, Jasper van den Akker

4 :
http://www.graftombe.nl/names/1144/wier/A

5 : "Burgerlijke Standregister"; Pagina B36; Voornaamste bewijs
Geboorteregister 1831, Menaldumadeel, Paginanummer B36, Grietje Schat

Geboorteregister 1831, Menaldumadeel, Paginanummer B36, Grietje Schat
Geboorteregister 1831, Menaldumadeel, Paginanummer B36, Grietje Schat

6 : "Burgerlijke Standregister"; Pagina A16; Voornaamste bewijs
Overlijdensregister 1905, Menaldumadeel, Aktenummer A16, Grietje Schat

Overlijdensregister 1905, Menaldumadeel, Aktenummer A16, Grietje Schat
Overlijdensregister 1905, Menaldumadeel, Aktenummer A16, Grietje Schat

7 :
http://www.graftombe.nl/names/info/686812/akker_van_den

8 :
http://www.graftombe.nl/names/info/686811/akker_van_den

9 :
http://www.graftombe.nl/names/info/686811/akker_van_den

9a: ; Voornaamste bewijs
Geboorteregister 1859
Bron: BS Geboorte Soort registratie: GeboorteakteAkte datum: 04-07-1859
Zoon Leendert van den Akker geboren op 01-07-1859
Vader Jasper Leenderts van den Akker
Moeder Grietje Klazes Schat
Bronvermelding
Geboorteregister 1859, archiefnummer 30-25, Burgerlijke Stand Menaldumadeel - Tresoar, inventarisnummer 1035, aktenummer 147
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1859

Geboorteregister 1859, Menaldumadeel, Leendert van den Akker
Geboorteregister 1859, Menaldumadeel, Leendert van den Akker

10 :
http://www.graftombe.nl/names/info/686811/akker_van_den

10a: ; Voornaamste bewijs
Overlijdensregister 1941
Bron: Burgerlijke standregister Soort registratie: OverlijdensakteAkte datum: 19-11-1941 Plaats: Wier
Overledene Leendert van den Akker 82 jaar oud, overleden op 19-11-1941 te Wier
Vader Jasper van den Akker
Moeder Grietje Schat
Bronvermelding
Overlijdensregister 1941, archiefnummer 1002, inventarisnummer 3827-3828, aktenummer 411
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1941

Overlijdensregister 1941, Wier, Leendert van den Akker
Overlijdensregister 1941, Wier, Leendert van den Akker

11 :
http://www.graftombe.nl/names/info/686811/akker_van_den

Graffoto Leendert Jasper van den Akker
Graffoto Leendert Jasper van den Akker

12 : "Burgerlijke standregister"; Pagina A17; Voornaamste bewijs
Huwelijksregister 1887, Menaldumadeel, Aktenummer A17, Klaas van den Akker

Huwelijksregister 1887, Menaldumadeel, Aktenummer A17, Klaas van den Akker
Huwelijksregister 1887, Menaldumadeel, Aktenummer A17, Klaas van den Akker

13 : "Burgerlijke standregister"; Pagina A66; Voornaamste bewijs
Geboorteregister 1864, Menaldumadeel, Aktenummer A66, Klaas van den Akker

Geboorteregister 1864, Menaldumadeel, Aktenummer A66, Klaas van den Akker
Geboorteregister 1864, Menaldumadeel, Aktenummer A66, Klaas van den Akker

14 :
http://www.graftombe.nl/names/info/686805/akker_van_den
foto 012

15 :
http://www.graftombe.nl/names/info/686805/akker_van_den
foto 012

16 : "Burgerlijke Standregister"; Pagina B47; Voornaamste bewijs
Geboorteregister 1864, Leeuwarderadeel, Paginanummer B47, Grietje Dijkstra

Geboorteregister 1864, Leeuwarderadeel, Paginanummer B47, Grietje Dijkstra
Geboorteregister 1864, Leeuwarderadeel, Paginanummer B47, Grietje Dijkstra

17 : ; Voornaamste bewijs
Overlijdensregister 1950
Bron: BS Overlijden Soort registratie: Overlijdensakte Aktedatum: 01-07-1950
Overledene Grietje Dijkstra 85 jaar oud, overleden op 30-06-1950
Diversen: weduwe
Vader Gerrit Dijkstra
Moeder Johanna Nieuwland
Bronvermelding
Overlijdensregister 1950, archiefnummer 30-25, Burgerlijke Stand Menaldumadeel - Tresoar, inventarisnummer 3085, aktenummer 056
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1950

Overlijdensregister 1950, Menaldumadeel, Grietje Dijkstra
Overlijdensregister 1950, Menaldumadeel, Grietje Dijkstra

18 :
http://www.graftombe.nl/names/info/686805/akker_van_den