Home page van der Meij

Bron dokumenten

Titel: Burgerlijke standregister

Auteur: Menaldumadeel

Ref. bewaarplaats: Huwelijksregister 1887

Media: http://www.allefriezen.nl/