Home page van der Meij

Familie [F155]

DIJKSTRA

Ouders

Gerrit DIJKSTRA {M} [P461] = Johanna NIEUWLAND {V} [P462]

Gehuwd Woensdag 22 Augustus 1860, Menaldumadeel, Friesland, Nederland1

Gerrit DIJKSTRA

Alias Gerrit Jacobs DIJKSTRA (Woensdag 22 Augustus 1860)
Geboren Zaterdag 3 October 1835, Brantgum, Dongeradeel, Friesland, Nederland2
Gestorven Dinsdag 24 Juni 1930, Huizum, Friesland, nederland
Begraven Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland3
Ten tijde van dood Johantje Andries Nieuwland; hoofdonderwijzer te Wijtgaard, Friesland

Johanna NIEUWLAND

Alias Johantje Andries NIEUWLAND (Woensdag 22 Augustus 1860)
Geboren Donderdag 27 April 1837, Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland4
Gestorven Zaterdag 1 Juli 1871, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland5
Begraven Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland6

Kinderen

Janke DIJKSTRA {V} [P1]

Geboren Dinsdag 30 April 1861, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland7
Gestorven Dinsdag 7 Mei 1861, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland8

Janke DIJKSTRA {V} [P2]

Geboren Dinsdag 12 Augustus 1862, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland9
Gestorven Donderdag 2 Februari 1922, Oosterlittens, Baarderadeel, Friesland, Nederland10
Begraven Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland11

Grietje Gerrits DIJKSTRA {V} [P296] = Klaas Jaspers VAN DEN AKKER {M} [P194] > Familie [F86]

Gehuwd Donderdag 12 Mei 1887, Menaldumradeel12

Grietje Gerrits DIJKSTRA

Alias Grietje Gerrits VAN DEN AKKER (May 1887)
Geboren Woensdag 14 September 1864, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland13
Gestorven Vrijdag 30 Juni 1950, Menaldumadeel, Friesland, Nederland14
Begraven Wier, Menaldumadeel, Friesland, Nederland15
Uit het schrift dd October 1948:

Uit mijn kinderjaren:

vader en Moeder vestigen zich na hun huwelijk te Uitwellingerga bij Sneek en bleven daar wonen van 1860-1864. Daarna werd Vader benoemd als Hoofd der School te Wijtgaard. Zij hadden 1 dochtertje, Janke genaamd, die 9 Augustus was geboren. Te Wijtgaard kwamen ze ~1 Sept. 1864 aan met een schip, waarin ook de inboedel. 'tSchoolhuis was al door de bewoner van Ne schoongemaakt en na aankomst van het schip was geheel Wijtgaard in de weer, om alle huisraad in 't schoolhuis te brengen. Om 7 uur 's avonds was alles in orde entoen kwam Zijneerw, de pastoor, om de familie welkom te heeten. Wijtgaard was voor 't grootste deel Katoliek. Zoo'n toenadering deed goed en vreugdevol aan en de verhouding is zoo gebleven tot aan 't einde. De 14e sept. 1864 kreeg de familie weer een dochter, Grietje genaamd; 2 jaar later op 14 Augustus 1866 kregen ze een zoon, andries genaamd en nog ruim 2 jaar later eene dochter op 2 November 1868 Jacoba-Elisabeth. Vader Moeder en wij vieren mochten gaarne in Wijtgaard wonen, waren er geheel thuis. Op de zoogenaamde Heilige dagen, had Vader soms maar ~20 kinderen op school, maar anders ruim 80. Toen kwam er een onderwijzer v.d.Wal; er werd een schutting in de school geplaatst: er waren nu 2 lokalen. In huis was alles goed maar Moeder was niet sterk. Ik kon mij nog zoo best voorstellen, dat Moeder bij de tafel zat en janke en ik elk op een stoof naast haar. Zij droeg een breed gouden oorijzer

Klaas Jaspers VAN DEN AKKER

Geboren Dinsdag 1 Maart 1864, Wier, Menaldumadeel, Friesland, Nederland16
Gestorven Vrijdag 22 October 1943, Berlikum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland17
Begraven Wier, Menaldumadeel, Friesland, Nederland18
Artikel in de Leeuwarder Krant van 28/2/1964 beschrijft z'n leven. Hij is schrijver van een boek "Van de mond der oude Middelzee"

Klaas Jasper van den Akker
Klaas Jasper van den Akker

Krantenartikel Klaas Jan van den Akker
Krantenartikel Klaas Jan van den Akker

Andries DIJKSTRA {M} [P3]

Geboren Dinsdag 14 Augustus 1866, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland19
Gestorven Vrijdag 17 October 1919, Haskerland, Friesland, Nederland20
Begraven Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland21
Onderwijzer
Bron: ovelijdensakte

Jacoba Elizabeth DIJKSTRA {V} [P4]

Geboren Maandag 2 November 1868, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland22
Gestorven Vrijdag 18 Januari 1957, Harlingen, Friesland, Nederland23
Begraven Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland24

Jacoba Elizabeth Dijkstra  (Groep voorgrond tweede van links)
Jacoba Elizabeth Dijkstra (Groep voorgrond tweede van links)

Familie

Familie Gerrit Jacobs Dijkstra
Familie Gerrit Jacobs Dijkstra

Bronnen

1 : ; Voornaamste bewijs
Huwelijksregister 1860
Bron: BS Huwelijk Soort registratie: Huwelijksakte Aktedatum: 22-08-1860
Vader van de bruidegom Jacob Arjens Dijkstra
Moeder van de bruidegom Grietje Heerts Docter
Bruidegom Gerrit Jacobs Dijkstra 24 jaar oud, geboren te Brantgum
Bruid Johantje Andries Nieuwland 23 jaar oud, geboren te Marssum
Vader van de bruid Andries Andries Nieuwland
Moeder van de bruid Janke Sjoerds Veeman
Bronvermelding
Huwelijksregister 1860, archiefnummer 30-25, Burgerlijke Stand Menaldumadeel - Tresoar, inventarisnummer 2020, aktenummer 51
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1860

Huwelijksregister 1860 Gerrit Dijkstra, pagina 1
Huwelijksregister 1860 Gerrit Dijkstra, pagina 1

Huwelijksregister 1860 Gerrit Dijkstra, pagina 2
Huwelijksregister 1860 Gerrit Dijkstra, pagina 2

2 : ; Voornaamste bewijs
Geboorteregister 1835
Bron: BS Geboorte Soort registratie: Geboorteakte Aktedatum: 03-10-1835
Zoon Gerrit Dijkstra geboren op 03-10-1835
Vader Jacob Arjens Dijkstra
Moeder Grietje Heerts Docter
Bronvermelding
Geboorteregister 1835, archiefnummer 30-40, Burgerlijke Stand Westdongeradeel - Tresoar, inventarisnummer 1013, aktenummer 153
Gemeente: Westdongeradeel
Periode: 1835

Geboorteregister 1835, Westdongeradeel, Gerrit Dijkstra
Geboorteregister 1835, Westdongeradeel, Gerrit Dijkstra

2a: ; Bijkomend bewijs
Zie huwelijksakte

3 : ; Voornaamste bewijs
http://www.graftombe.nl/names/info/1079718

Graffoto Gerrit Dijkstra
Graffoto Gerrit Dijkstra

4 : ; Voornaamste bewijs
Geboorteregister 1837 044
Bron: BS Geboorte Soort registratie: Geboorteakte Aktedatum: 27-04-1837
Dochter Johantje Nieuwland geboren op 26-04-1837
Vader Andries Andries Nieuwland
Moeder Janke Sjoerds Veeman
Bronvermelding
Geboorteregister 1837, archiefnummer 30-25, Burgerlijke Stand Menaldumadeel - Tresoar, inventarisnummer 1016, blad 044
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1837

Geboorteregister 1837 044, Menaldumadeel, Johantje Nieuwland
Geboorteregister 1837 044, Menaldumadeel, Johantje Nieuwland

4a: ; Bijkomend bewijs
Zie huwelijksakte

5 : ; Voornaamste bewijs
Overlijdensregister 1871 029
Bron: BS Overlijden Soort registratie: Overlijdensakte Aktedatum: 01-07-1871
Overledene Johantje Andries Nieuwland 34 jaar oud, overleden op 01-07-1871
Diversen: gehuwd
Bronvermelding
Overlijdensregister 1871, archiefnummer 30-23, Burgerlijke Stand Leeuwarderadeel - Tresoar, inventarisnummer 3018, blad 029
Gemeente: Leeuwarderadeel
Periode: 1871

Overlijdensregister 1871 029, Leeuwarderadeel, Johantje Andries Nieuwland
Overlijdensregister 1871 029, Leeuwarderadeel, Johantje Andries Nieuwland

6 : ; Voornaamste bewijs
http://www.graftombe.nl/names/info/1079715

Graffoto Johanna Nieuwland
Graffoto Johanna Nieuwland

7 : ; Voornaamste bewijs

Geboorteakte, Wymbritseradeel, Janke Dijkstra
Geboorteakte, Wymbritseradeel, Janke Dijkstra

8 : ; Voornaamste bewijs
Overlijdensregister 1860-1862
Bron: BS Overlijden Soort registratie: Overlijdensakte Aktedatum: 07-05-1861
Overledene Janke Gerrits Dijkstra 1 week oud, overleden op 07-05-1861
Bronvermelding
Overlijdensregister 1860-1862, archiefnummer 30-44, Burgerlijke Stand Wymbritseradeel - Tresoar, inventarisnummer 3015, aktenummer 085
Gemeente: Wymbritseradeel
Periode: 1861

Overlijdensregister 1860-1862, Wymbritseradeel, Janke Gerrits Dijkstra
Overlijdensregister 1860-1862, Wymbritseradeel, Janke Gerrits Dijkstra

9 : ; Voornaamste bewijs
Geboorteregister 1862
Bron: BS Geboorte Soort registratie: Geboorteakte Aktedatum: 12-08-1862
Dochter Janke Dijkstra geboren op 09-08-1862
Vader Gerrit Dijkstra
Moeder Johantje Andries Nieuwland
Bronvermelding
Geboorteregister 1862, archiefnummer 30-44, Burgerlijke Stand Wymbritseradeel - Tresoar, inventarisnummer 1035, aktenummer 209
Gemeente: Wymbritseradeel
Periode: 1862

Geboorteregister 1862, Wymbritseradeel, Janke Dijkstra
Geboorteregister 1862, Wymbritseradeel, Janke Dijkstra

10 : ; Voornaamste bewijs
Overlijdensregister 1922
Bron: BS Overlijden Soort registratie: Overlijdensakte Aktedatum: 03-02-1922
Overledene Janke Dijkstra 59 jaar oud, overleden op 02-02-1922
Diversen: ongehuwd
Bronvermelding
Overlijdensregister 1922, archiefnummer 30-04, Burgerlijke Stand Baarderadeel - Tresoar, inventarisnummer 3046, aktenummer 009
Gemeente: Baarderadeel
Periode: 1922

Overlijdensregister 1922, Baarderadeel, Janke Dijkstra
Overlijdensregister 1922, Baarderadeel, Janke Dijkstra

10a: ; Bijkomend bewijs
Zie begrafenis gegevens

11 : ; Voornaamste bewijs
http://www.graftombe.nl/names/info/1079718

12 : "Burgerlijke standregister"; Pagina A17; Voornaamste bewijs
Huwelijksregister 1887, Menaldumadeel, Aktenummer A17, Klaas van den Akker

Huwelijksregister 1887, Menaldumadeel, Aktenummer A17, Klaas van den Akker
Huwelijksregister 1887, Menaldumadeel, Aktenummer A17, Klaas van den Akker

13 : "Burgerlijke Standregister"; Pagina B47; Voornaamste bewijs
Geboorteregister 1864, Leeuwarderadeel, Paginanummer B47, Grietje Dijkstra

Geboorteregister 1864, Leeuwarderadeel, Paginanummer B47, Grietje Dijkstra
Geboorteregister 1864, Leeuwarderadeel, Paginanummer B47, Grietje Dijkstra

14 : ; Voornaamste bewijs
Overlijdensregister 1950
Bron: BS Overlijden Soort registratie: Overlijdensakte Aktedatum: 01-07-1950
Overledene Grietje Dijkstra 85 jaar oud, overleden op 30-06-1950
Diversen: weduwe
Vader Gerrit Dijkstra
Moeder Johanna Nieuwland
Bronvermelding
Overlijdensregister 1950, archiefnummer 30-25, Burgerlijke Stand Menaldumadeel - Tresoar, inventarisnummer 3085, aktenummer 056
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1950

Overlijdensregister 1950, Menaldumadeel, Grietje Dijkstra
Overlijdensregister 1950, Menaldumadeel, Grietje Dijkstra

15 :
http://www.graftombe.nl/names/info/686805/akker_van_den

16 : "Burgerlijke standregister"; Pagina A66; Voornaamste bewijs
Geboorteregister 1864, Menaldumadeel, Aktenummer A66, Klaas van den Akker

Geboorteregister 1864, Menaldumadeel, Aktenummer A66, Klaas van den Akker
Geboorteregister 1864, Menaldumadeel, Aktenummer A66, Klaas van den Akker

17 :
http://www.graftombe.nl/names/info/686805/akker_van_den
foto 012

18 :
http://www.graftombe.nl/names/info/686805/akker_van_den
foto 012

19 : ; Voornaamste bewijs
Geboorteregister 1866 039
Bron: BS Geboorte Soort registratie: Geboorteakte Aktedatum: 15-08-1866
Zoon Andries Dijkstra geboren op 14-08-1866
Vader Gerrit Dijkstra
Moeder Johantje Nieuwland
Bronvermelding
Geboorteregister 1866, archiefnummer 30-23, Burgerlijke Stand Leeuwarderadeel - Tresoar, inventarisnummer 1028, blad 039
Gemeente: Leeuwarderadeel
Periode: 1866

Geboorteregister 1866 039, Leeuwarderadeel, Andries Dijkstra
Geboorteregister 1866 039, Leeuwarderadeel, Andries Dijkstra

20 : ; Voornaamste bewijs
Overlijdensregister 1919
Bron: BS Overlijden Soort registratie: Overlijdensakte Aktedatum: 20-10-1919
Overledene Andries Dijkstra 53 jaar oud, overleden op 17-10-1919
Bronvermelding
Overlijdensregister 1919, archiefnummer 30-16, Burgerlijke Stand Haskerland - Tresoar, inventarisnummer 3054, aktenummer 071
Gemeente: Haskerland
Periode: 1919

Overlijdensregister 1919, Haskerland, Andries Dijkstra
Overlijdensregister 1919, Haskerland, Andries Dijkstra

21 : ; Voornaamste bewijs
http://www.graftombe.nl/names/info/1079719

Graffoto Andries Dijkstra
Graffoto Andries Dijkstra

22 : ; Voornaamste bewijs
Geboorteregister 1868 059
Bron: BS Geboorte Soort registratie: Geboorteakte Aktedatum: 04-11-1868
Dochter Jacoba Elizabeth Dijkstra geboren op 02-11-1868
Vader Gerrit Dijkstra
Moeder Johantje Nieuwland
Bronvermelding
Geboorteregister 1868, archiefnummer 30-23, Burgerlijke Stand Leeuwarderadeel - Tresoar, inventarisnummer 1029, blad 059
Gemeente: Leeuwarderadeel
Periode: 1868

Geboorteregister 1868 059, Leeuwarderadeel, Jacoba Elizabeth Dijkstra
Geboorteregister 1868 059, Leeuwarderadeel, Jacoba Elizabeth Dijkstra

23 : ; Voornaamste bewijs
Overlijdensregister 1957
Bron: BS Overlijden Soort registratie: Overlijdensakte Aktedatum: 19-01-1957
OverledeneJacoba Elizabeth Dijkstra 78 jaar oud, overleden op 18-01-1957
Diversen: ongehuwd
Vader Gerrit Dijkstra
Moeder Johantje Nieuwland
Bronvermelding
Overlijdensregister 1957, archiefnummer 30-15, Burgerlijke Stand Harlingen - Tresoar, inventarisnummer 3093, aktenummer 010
Gemeente: Harlingen
Periode: 1957

24 : ; Voornaamste bewijs
http://www.graftombe.nl/names/info/1079720/dijkstra