Home page van der Meij

Familie [F151]

 

Ouders

Douwe Jacobs {M} [P454] = Hiske Wopkes {V} [P455]

Gehuwd 6 Dec 1772, Wier1

Douwe Jacobs

Gedoopt Zondag 28 November 1756, Vrouwenparochie2

Hiske Wopkes

Alias Hiske JAKOBS

Kinderen

Wop Douwes {M} [P452] = Grietje Klases {V} [P453] > Familie [F150]

Gehuwd 18 Feb 1798, Wier3

Wop Douwes

Geboren Vrijdag 24 December 1773, Wier4
Gedoopt Zondag 9 Januari 1774, Wier5
Gestorven Maandag 29 September 1806, Wier6
Boer te Berlikum

Grietje Klases

Alias Grietje Klazes DE GROOT
Alias Grietje DOUWES
Gestorven Vrijdag 15 Maart 1850, Berlikum, Menaldumadeel, Friesland

Bronnen

1 : "Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)"; Bijkomend bewijs
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_trouwen&DocID=62894964
Menaldumadeel, huwelijken 1772
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 december 1772 in Wier
Bruidegom: Douwe Jacobs afkomstig van Wier
Bruid: Hiske Wops afkomstig van Wier

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: DOUWE JAKOBS
Bruid: HISKE WOPKES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Wier 1675-1810, hiaten 1681-1694, 1713-1720
Inventarisnr.: DTB 523
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

2 : "Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)"; Bijkomend bewijs
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_dopen&DocID=203627633
Het Bildt, dopen, doopjaar 1756
Gedoopt op 28 november 1756 in Vrouwenparochie
Dopeling: Douwe
Vader: Jacob Douwes, snikschipper in de Buurt
Moeder:

Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: DOUWE of DOUWTJE
Vader: JAKOB DOUWES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Vrouwenparochie, doop 1750-1812
Inventarisnr. : DTB 126
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2005

3 : "Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)"; Bijkomend bewijs
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_trouwen&DocID=63688730
Menaldumadeel, huwelijken 1798
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 februari 1798 in Wier
Bruidegom: Wop Douwes afkomstig van Wier
Bruid: Grietje Klaases afkomstig van Sint Jacobiparochie

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: WOPKE DOUWES
Bruid: GRIETJE KLASES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Wier 1675-1810, hiaten 1681-1694, 1713-1720
Inventarisnr.: DTB 523
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

4 : "Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)"; Bijkomend bewijs
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_dopen&DocID=136959628
Menaldumadeel, dopen, geboortejaar 1773, doopjaar 1774
Geboren op 24 december 1773
Gedoopt op 9 januari 1774 in Wier
Dopeling: Wop
Vader: Douwe Jacobs
Moeder: Hiske Wops

Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: WOPKE of WOPKJE
Vader: DOUWE JAKOBS
Moeder: HISKE WOPKES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Wier, doop 1675-1811
Inventarisnr. : DTB 523
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2006

5 : "Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)"
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_dopen&DocID=136959628
Menaldumadeel, dopen, geboortejaar 1773, doopjaar 1774
Geboren op 24 december 1773
Gedoopt op 9 januari 1774 in Wier
Dopeling: Wop
Vader: Douwe Jacobs
Moeder: Hiske Wops

Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: WOPKE of WOPKJE
Vader: DOUWE JAKOBS
Moeder: HISKE WOPKES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Wier, doop 1675-1811
Inventarisnr. : DTB 523
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2006

6 : "28 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)"; Bijkomend bewijs
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_begraven&DocID=25061597
Menaldumadeel overlijden/begraven 1806
Overleden: Wop Douwes, oud 32 jaar
Datum : op 29 september 1806
Plaats: Wier
Opm.: De overledene was gehuwd en laat drie kinderen na

Gestandaardiseerde namen:
Overleden: WOPKE DOUWES

Bron: Tresoar
Toegang: 28 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Invnr. : 499 register van overledenen Grietenij Menaldumadeel
Periode: 1806-1811
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal

Wijzigingsdatum: 13-12-2006