Home page van der Meij

Familie [F153]

 

Ouders

Claas Wops {M} [P457] = Hendrikje Clazes KUIK {V} [P458]

Gehuwd 2 Jun 1765, St. Jacobiparochie1

Claas Wops

Alias Klaas Wops DE GROOT (1811)
Geboren BEF 1741
Gestorven Vrijdag 19 Maart 1824, St Jacobiparochie2

Hendrikje Clazes KUIK

Alias Hendrikje Clazes WOPS (2 Jun 1765)
Geboren BEF 1743, St. Jacobiparochie3
Gestorven 13 Dec 1818, St. Jacobiparochie4

Kinderen

Grietje Klases {V} [P453] = Wop Douwes {M} [P452] > Familie [F150]

Gehuwd 18 Feb 1798, Wier5

Grietje Klases

Alias Grietje Klazes DE GROOT
Alias Grietje DOUWES
Gestorven Vrijdag 15 Maart 1850, Berlikum, Menaldumadeel, Friesland

Wop Douwes

Geboren Vrijdag 24 December 1773, Wier6
Gedoopt Zondag 9 Januari 1774, Wier7
Gestorven Maandag 29 September 1806, Wier8
Boer te Berlikum

Bronnen

1 : "Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)"; Bijkomend bewijs
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_trouwen&DocID=119537590
Bildt, het, huwelijken 1765
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 juni 1765 in St. Jacobiparochie
Bruidegom: Claas Wops
Bruid: Hendrikje Clazes Kuik afkomstig van St. Jacobiparochie

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: KLAAS WOPKES
Bruid: HENDRIKJE KLASES KUIK

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772
Inventarisnr.: DTB 123
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

2 : "Burgerlijke Standregister"; Pagina B11; Voornaamste bewijs
Overlijdensregister 1824, Het Bildt, Paginanummer B11, Klaas Wops de Groot

Overlijdensregister 1824, Het Bildt, Paginanummer B11, Klaas Wops de Groot
Overlijdensregister 1824, Het Bildt, Paginanummer B11, Klaas Wops de Groot

3 : "Verzameling Genealogische documenten"; Twijfelachtig
Kwartierstaat Grietje Klazes Schat

Kwartierstaat Grietje Klazes Schat
Kwartierstaat Grietje Klazes Schat

4 : "Burgerlijke Standregister"; Pagina B25; Voornaamste bewijs
Overlijdensregister 1818, Het Bildt, Paginanummer B25, Hendrikje Klazes Kuik

Overlijdensregister 1818, Het Bildt, Paginanummer B25, Hendrikje Klazes Kuik
Overlijdensregister 1818, Het Bildt, Paginanummer B25, Hendrikje Klazes Kuik

5 : "Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)"; Bijkomend bewijs
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_trouwen&DocID=63688730
Menaldumadeel, huwelijken 1798
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 februari 1798 in Wier
Bruidegom: Wop Douwes afkomstig van Wier
Bruid: Grietje Klaases afkomstig van Sint Jacobiparochie

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: WOPKE DOUWES
Bruid: GRIETJE KLASES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Wier 1675-1810, hiaten 1681-1694, 1713-1720
Inventarisnr.: DTB 523
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

6 : "Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)"; Bijkomend bewijs
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_dopen&DocID=136959628
Menaldumadeel, dopen, geboortejaar 1773, doopjaar 1774
Geboren op 24 december 1773
Gedoopt op 9 januari 1774 in Wier
Dopeling: Wop
Vader: Douwe Jacobs
Moeder: Hiske Wops

Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: WOPKE of WOPKJE
Vader: DOUWE JAKOBS
Moeder: HISKE WOPKES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Wier, doop 1675-1811
Inventarisnr. : DTB 523
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2006

7 : "Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)"
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_dopen&DocID=136959628
Menaldumadeel, dopen, geboortejaar 1773, doopjaar 1774
Geboren op 24 december 1773
Gedoopt op 9 januari 1774 in Wier
Dopeling: Wop
Vader: Douwe Jacobs
Moeder: Hiske Wops

Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: WOPKE of WOPKJE
Vader: DOUWE JAKOBS
Moeder: HISKE WOPKES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Wier, doop 1675-1811
Inventarisnr. : DTB 523
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2006

8 : "28 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)"; Bijkomend bewijs
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_begraven&DocID=25061597
Menaldumadeel overlijden/begraven 1806
Overleden: Wop Douwes, oud 32 jaar
Datum : op 29 september 1806
Plaats: Wier
Opm.: De overledene was gehuwd en laat drie kinderen na

Gestandaardiseerde namen:
Overleden: WOPKE DOUWES

Bron: Tresoar
Toegang: 28 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Invnr. : 499 register van overledenen Grietenij Menaldumadeel
Periode: 1806-1811
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal

Wijzigingsdatum: 13-12-2006