Home page van der Meij

Familie [F150]

 

Ouders

Wop Douwes {M} [P452] = Grietje Klases {V} [P453]

Gehuwd 18 Feb 1798, Wier1

Wop Douwes

Geboren Vrijdag 24 December 1773, Wier2
Gedoopt Zondag 9 Januari 1774, Wier3
Gestorven Maandag 29 September 1806, Wier4
Boer te Berlikum

Grietje Klases

Alias Grietje Klazes DE GROOT
Alias Grietje DOUWES
Gestorven Vrijdag 15 Maart 1850, Berlikum, Menaldumadeel, Friesland

Kinderen

Klaas Wops SCHAT {M} [P446] = Nieske Nammen NAMMENSMA {V} [P447] > Familie [F147]

Gehuwd Woensdag 17 Mei 1826, Menaldumadeel, Friesland, Nederland5

Klaas Wops SCHAT

Geboren Donderdag 15 Mei 1800, Wier, Menaldumadeel, Friesland, Nederland6
Gestorven Maandag 18 Augustus 1851, Wier, Menaldumadeel, Friesland, Nederland7
Boer te Wier

Nieske Nammen NAMMENSMA

Alias Nieske Nammen SCHAT (17 May 1826)
Geboren Woensdag 21 October 1801, Tzummarum, gemeente Barradeel
Gestorven Dinsdag 15 Januari 1878, Wier, Menaldumadeel, Friesland, Nederland8

Nieske Nammen Nammensma
Nieske Nammen Nammensma

Bronnen

1 : "Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)"; Bijkomend bewijs
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_trouwen&DocID=63688730
Menaldumadeel, huwelijken 1798
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 februari 1798 in Wier
Bruidegom: Wop Douwes afkomstig van Wier
Bruid: Grietje Klaases afkomstig van Sint Jacobiparochie

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: WOPKE DOUWES
Bruid: GRIETJE KLASES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Wier 1675-1810, hiaten 1681-1694, 1713-1720
Inventarisnr.: DTB 523
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

2 : "Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)"; Bijkomend bewijs
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_dopen&DocID=136959628
Menaldumadeel, dopen, geboortejaar 1773, doopjaar 1774
Geboren op 24 december 1773
Gedoopt op 9 januari 1774 in Wier
Dopeling: Wop
Vader: Douwe Jacobs
Moeder: Hiske Wops

Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: WOPKE of WOPKJE
Vader: DOUWE JAKOBS
Moeder: HISKE WOPKES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Wier, doop 1675-1811
Inventarisnr. : DTB 523
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2006

3 : "Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)"
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_dopen&DocID=136959628
Menaldumadeel, dopen, geboortejaar 1773, doopjaar 1774
Geboren op 24 december 1773
Gedoopt op 9 januari 1774 in Wier
Dopeling: Wop
Vader: Douwe Jacobs
Moeder: Hiske Wops

Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: WOPKE of WOPKJE
Vader: DOUWE JAKOBS
Moeder: HISKE WOPKES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Wier, doop 1675-1811
Inventarisnr. : DTB 523
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2006

4 : "28 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)"; Bijkomend bewijs
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_begraven&DocID=25061597
Menaldumadeel overlijden/begraven 1806
Overleden: Wop Douwes, oud 32 jaar
Datum : op 29 september 1806
Plaats: Wier
Opm.: De overledene was gehuwd en laat drie kinderen na

Gestandaardiseerde namen:
Overleden: WOPKE DOUWES

Bron: Tresoar
Toegang: 28 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Invnr. : 499 register van overledenen Grietenij Menaldumadeel
Periode: 1806-1811
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal

Wijzigingsdatum: 13-12-2006

5 : "Burgerlijke Standregister"; Pagina A12; Voornaamste bewijs
Huwelijksregister 1826, Menaldumadeel, , Aktenummer A12, Klaas Schat

Huwelijksregister 1826, Menaldumadeel, , Aktenummer A12, Klaas Schat
Huwelijksregister 1826, Menaldumadeel, , Aktenummer A12, Klaas Schat

6 : "Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)"; Bijkomend bewijs
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_dopen&DocID=137019017
Menaldumadeel, dopen, geboortejaar 1800, doopjaar 1800
Geboren op 15 mei 1800
Gedoopt op 8 juni 1800 in Wier
Dopeling: Klaas, zoon
Vader: Wop Douwes
Moeder: Grietje Klaases
Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: KLAAS
Vader: WOPKE DOUWES
Moeder: GRIETJE KLASES
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Wier, doop 1675-1811
Inventarisnr. : DTB 523
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 19-12-2006

7 : "Burgerlijke Standregister"; Pagina B24; Voornaamste bewijs
Overlijdensregister 1851, Menaldumadeel, Paginanummer B24, Klaas Schat

Overlijdensregister 1851, Menaldumadeel, Paginanummer B24, Klaas Schat
Overlijdensregister 1851, Menaldumadeel, Paginanummer B24, Klaas Schat

8 : "Burgerlijke Standregister"; Pagina A9; Voornaamste bewijs
Overlijdensregister 1878, Menaldumadeel, Aktenummer A9, Nieske Nammensma

Overlijdensregister 1878, Menaldumadeel, Aktenummer A9, Nieske Nammensma
Overlijdensregister 1878, Menaldumadeel, Aktenummer A9, Nieske Nammensma