Home page van der Meij

Familie [F154]

 

Ouders

Wop Kornelis {M} [P459] = Tetje Klases {V} [P460]

Gehuwd 24 Apr 1729, St. Jacobiparochie1

Tetje Klases

Alias Tetje KORNELIS (24 Apr 1729)

Kinderen

Hiske Wopkes {V} [P455] = Douwe Jacobs {M} [P454] > Familie [F151]

Gehuwd 6 Dec 1772, Wier2

Hiske Wopkes

Alias Hiske JAKOBS

Douwe Jacobs

Gedoopt Zondag 28 November 1756, Vrouwenparochie3

Bronnen

1 : "Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)"; Bijkomend bewijs
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_trouwen&DocID=118561061
Bildt, het, huwelijken 1729
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 april 1729 in St. Jacobiparochie
Bruidegom: Wop Kornelis afkomstig van St. Jacobiparochie
Bruid: Tetje Klases afkomstig van St. Jacobiparochie

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: WOPKE KORNELIS
Bruid: TETJE KLASES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772
Inventarisnr.: DTB 123
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

2 : "Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)"; Bijkomend bewijs
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_trouwen&DocID=62894964
Menaldumadeel, huwelijken 1772
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 december 1772 in Wier
Bruidegom: Douwe Jacobs afkomstig van Wier
Bruid: Hiske Wops afkomstig van Wier

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: DOUWE JAKOBS
Bruid: HISKE WOPKES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Wier 1675-1810, hiaten 1681-1694, 1713-1720
Inventarisnr.: DTB 523
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

3 : "Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)"; Bijkomend bewijs
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_dopen&DocID=203627633
Het Bildt, dopen, doopjaar 1756
Gedoopt op 28 november 1756 in Vrouwenparochie
Dopeling: Douwe
Vader: Jacob Douwes, snikschipper in de Buurt
Moeder:

Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: DOUWE of DOUWTJE
Vader: JAKOB DOUWES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Vrouwenparochie, doop 1750-1812
Inventarisnr. : DTB 126
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2005