Home page van der Meij

Familie [F578]

LAUTENBACH

Ouders

Johannes LAUTENBACH {M} [P1592] = Antie Ennis {V} [P1595]

Gehuwd Donderdag 13 November 1625, Leeuwarden, Friesland, Nederland1

Johannes LAUTENBACH

Geboren Zondag 28 Januari 16012
Gestorven Dinsdag 20 April 16493
hij is mr. chirurgijn

Antie Ennis

Alias Antie LAUTENBACH
Afkomstig van Teerns
zij is een dochter van Ennis Tonnis

Kinderen

Jacobus LAUTENBACH4 5 {M} [P1586] = Aurelia LAUTENBACH {V} [P1594] > Familie [F576]

Gehuwd Zondag 28 Augustus 1667, Jelsum, Leeuwarderadeel, Friesland6

Jacobus LAUTENBACH

Gedoopt Zondag 24 April 1644, Leeuwarden, Friesland, Nederland7
Gestorven Zondag 11 Mei 17048
Begraven Jelsum, Leeuwarden, Friesland, Nederland9
Predikant te Jelsum van 1666 - 1704
Heeft een vers op een boek van zijn broeder Henricus gemaakt als hij candidaat was uit "Broederlijke liefde". Dat boek uitgegeven te Leeuwarden in 1665 is gesteld: "Het lam Gods" behelzende een predikatie over Mateh: 26:30-75. Henricus droeg het op aan de Staten, Ged. Staten 7 Raaden en Rekenmeesters an aan de Magistraat van Leeuwarden uit dankbaarheid voor hun milde weldadigheid tot bevordering en uitvoering van zijn academische studien. Gehuwd omstreeks 18 augustus 1667 met zijn nicht Aurelia Lautenbach van Leeuwarden.

Aurelia LAUTENBACH

afkomstig van Leeuwarden

Bronnen

1 : ; Bijkomend bewijs
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_trouwen&DocID=71203206
Leeuwarden, huwelijken 1625
Vermelding: Derde proclamatie op 13 november 1625
Bruidegom: Johannes Lautenbach afkomstig van Leeuwarden
Bruid: Antie Ennis afkomstig van Teerns
Opmerking : zij is een dochter van Ennis Tonnis

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JOHANNES LAUTENBACH
Bruid: ANTJE ENNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1623-1630
Inventarisnr.: DTB 898
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

1a: ; Bijkomend bewijs
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_trouwen&DocID=71186698
Leeuwarden, huwelijken 1625
Vermelding: Ondertrouw op 29 oktober 1625
Bruidegom: Johannes Luitenbach afkomstig van Leeuwarden
Bruid: Antie afkomstig van Teerns
Opmerking : hij is mr. chirurgijn

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JOHANNES LAUTENBACH
Bruid: ANTJE

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1623-1630
Inventarisnr.: DTB 898
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

2 : ; Twijfelachtig
uit de aantekeningen van Lourens Aukes van der Meij

3 : ; Twijfelachtig
uit de aantekeningen van Lourens Aukes van der Meij

Stamboom Lautenbach
Stamboom Lautenbach

4 : ; Twijfelachtig
uit de aantekeningen van Lourens Aukes van der Meij

Stamboom Lautenbach
Stamboom Lautenbach

5 :

5a: ; Twijfelachtig
Uit de aantekeningen van Lourens Aukes van der Meij

6 : ; Bijkomend bewijs
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_trouwen&DocID=56539347
Leeuwarderadeel, huwelijken 1667
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 1667 in Jelsum
Bruidegom: Jacobus Lautenbach afkomstig van Jelsum
Bruid: Aurelia Lautenbach afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : predikant van Jelsum

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAKOB LAUTENBACH
Bruid: AURELIA LAUTENBACH

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Jelsum 1667-1810
Inventarisnr.: DTB 472
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

6a: ; Bijkomend bewijs
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_trouwen&DocID=80538258
Leeuwarden, huwelijken 1667
Vermelding: Ondertrouw op 2 augustus 1667
Bruidegom: Jacobus Lautenbach afkomstig van Jelsum
Bruid: Aurelia Lautenbach
Opmerking : hij is bedienaar des Goddelijken Woords

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAKOB LAUTENBACH
Bruid: AURELIA LAUTENBACH

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1663-1672
Inventarisnr.: DTB 903
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

6b: ; Bijkomend bewijs
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_trouwen&DocID=80547967
Leeuwarden, huwelijken 1667
Vermelding: Derde proclamatie op 18 augustus 1667
Bruidegom: Jacobus Lautenbach afkomstig van Jelsum
Bruid: Aurelia Lautenbach

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAKOB LAUTENBACH
Bruid: AURELIA LAUTENBACH

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1663-1672
Inventarisnr.: DTB 903
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

7 : ; Bijkomend bewijs
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_dopen&DocID=148451605
Leeuwarden, dopen, doopjaar 1644
Gedoopt op 24 april 1644 in Leeuwarden
Dopeling: Jacob
Vader: Johannes Lautenbach
Moeder:

Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: JAKOB of JAKOBJE
Vader: JOHANNES LAUTENBACH

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Leeuwarden, doop 1643-1653
Inventarisnr. : DTB 930
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2006

8 : ; Voornaamste bewijs
Verzameling Hessel de Walle
Bron: Inscripties en grafschriften Soort registratie: Inscripties en grafschriften inschrijving Plaats: Jelsum Soort akte: Inscriptie
Bijzonderheden: Int iaer ons heeren MVC en LX den eerste dach marty sterf den eersamen heer Jonche Douwe zoon pastoer in Jelsum en hier begraven
Den eerw. gods. welgel. do Iacobus Lautenbach getrouw dienaar des godd. woords tot Ielsum aetatis 72 obyt XI may 1704 en Aurelia Lautenbach zyn huisvrou aetatis ... obijt ...
Bron: Waarneming H. de Walle
Object: grafsteen
Genoemd Jacob Willems Lautenbach 62 jaar oud, overleden op 11-05-1704
Diversen: dominee; student Franeker 1653 Religie: N.H.
Gehuwd met: 1667 Aukje Johannes Lautenbach
Genoemd Aukje Johannes Lautenbach 80 jaar oud
Diversen: Religie: N.H.
Kind van: Johannes Lautenbach en Antje Ennes
Gehuwd met: 1667 Jacob Willems Lautenbach
Genoemd Jonge Douwes overleden op 01-03-1555
Diversen: als pastoor bekend vanaf 1550 Religie: R.K.
Bronvermelding
Verzameling Hessel de Walle, archiefnummer 0001, Inscripties en grafschriften - Hessel de Walle, aktenummer 3177
Periode: 1341-1901

8a: ; Twijfelachtig
uit de aantekeningen van Lourens Aukes van der Meij

Stamboom Lautenbach
Stamboom Lautenbach

9 : ; Voornaamste bewijs
Verzameling Hessel de Walle
Bron: Inscripties en grafschriften Soort registratie: Inscripties en grafschriften inschrijving Plaats: Jelsum Soort akte: Inscriptie
Bijzonderheden: Int iaer ons heeren MVC en LX den eerste dach marty sterf den eersamen heer Jonche Douwe zoon pastoer in Jelsum en hier begraven
Den eerw. gods. welgel. do Iacobus Lautenbach getrouw dienaar des godd. woords tot Ielsum aetatis 72 obyt XI may 1704 en Aurelia Lautenbach zyn huisvrou aetatis ... obijt ...
Bron: Waarneming H. de Walle
Object: grafsteen
Genoemd Jacob Willems Lautenbach 62 jaar oud, overleden op 11-05-1704
Diversen: dominee; student Franeker 1653 Religie: N.H.
Gehuwd met: 1667 Aukje Johannes Lautenbach
Genoemd Aukje Johannes Lautenbach 80 jaar oud
Diversen: Religie: N.H.
Kind van: Johannes Lautenbach en Antje Ennes
Gehuwd met: 1667 Jacob Willems Lautenbach
Genoemd Jonge Douwes overleden op 01-03-1555
Diversen: als pastoor bekend vanaf 1550 Religie: R.K.
Bronvermelding
Verzameling Hessel de Walle, archiefnummer 0001, Inscripties en grafschriften - Hessel de Walle, aktenummer 3177
Periode: 1341-1901