Home page van der Meij

Familie [F576]

LAUTENBACH

Ouders

Jacobus LAUTENBACH1 2 {M} [P1586] = Aurelia LAUTENBACH {V} [P1594]

Gehuwd Zondag 28 Augustus 1667, Jelsum, Leeuwarderadeel, Friesland3

Jacobus LAUTENBACH

Gedoopt Zondag 24 April 1644, Leeuwarden, Friesland, Nederland4
Gestorven Zondag 11 Mei 17045
Begraven Jelsum, Leeuwarden, Friesland, Nederland6
Predikant te Jelsum van 1666 - 1704
Heeft een vers op een boek van zijn broeder Henricus gemaakt als hij candidaat was uit "Broederlijke liefde". Dat boek uitgegeven te Leeuwarden in 1665 is gesteld: "Het lam Gods" behelzende een predikatie over Mateh: 26:30-75. Henricus droeg het op aan de Staten, Ged. Staten 7 Raaden en Rekenmeesters an aan de Magistraat van Leeuwarden uit dankbaarheid voor hun milde weldadigheid tot bevordering en uitvoering van zijn academische studien. Gehuwd omstreeks 18 augustus 1667 met zijn nicht Aurelia Lautenbach van Leeuwarden.

Aurelia LAUTENBACH

afkomstig van Leeuwarden

Kinderen

Maria Kommer LAUTENBACH {V} [P1590]

Gedoopt Zondag 28 October 1668, Jelsum, Leeuwarderadeel, Friesland7

Wilhelmus LAUTENBACH {M} [P1216] = Doutien JELLES {V} [P1217] > Familie [F454]

Gehuwd 8

Wilhelmus LAUTENBACH

Gedoopt Vrijdag 11 April 1670, Jelsum, Leeuwarderadeel, Friesland9
Scoolmeester

Doutien JELLES

Alias Doutien LAUTENBACH

Anna LAUTENBACH {V} [P1591]

Gedoopt Zondag 1 October 1673, Jelsum, Leeuwarderadeel, Friesland10

Willem Pieter LAUTENBACH11 12 {M} [P1669] = Janna Dirks CUPERUS13 {V} [P1670] > Familie [F599]

Gehuwd ABT 168514

Willem Pieter LAUTENBACH

Chirurgijn

Janna Dirks CUPERUS

Alias Janna Dirks LAUTENBACH (ABT 1685)

Bronnen

1 : ; Twijfelachtig
uit de aantekeningen van Lourens Aukes van der Meij

Stamboom Lautenbach
Stamboom Lautenbach

2 :

2a: ; Twijfelachtig
Uit de aantekeningen van Lourens Aukes van der Meij

3 : ; Bijkomend bewijs
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_trouwen&DocID=56539347
Leeuwarderadeel, huwelijken 1667
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 1667 in Jelsum
Bruidegom: Jacobus Lautenbach afkomstig van Jelsum
Bruid: Aurelia Lautenbach afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : predikant van Jelsum

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAKOB LAUTENBACH
Bruid: AURELIA LAUTENBACH

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Jelsum 1667-1810
Inventarisnr.: DTB 472
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

3a: ; Bijkomend bewijs
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_trouwen&DocID=80538258
Leeuwarden, huwelijken 1667
Vermelding: Ondertrouw op 2 augustus 1667
Bruidegom: Jacobus Lautenbach afkomstig van Jelsum
Bruid: Aurelia Lautenbach
Opmerking : hij is bedienaar des Goddelijken Woords

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAKOB LAUTENBACH
Bruid: AURELIA LAUTENBACH

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1663-1672
Inventarisnr.: DTB 903
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

3b: ; Bijkomend bewijs
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_trouwen&DocID=80547967
Leeuwarden, huwelijken 1667
Vermelding: Derde proclamatie op 18 augustus 1667
Bruidegom: Jacobus Lautenbach afkomstig van Jelsum
Bruid: Aurelia Lautenbach

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAKOB LAUTENBACH
Bruid: AURELIA LAUTENBACH

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1663-1672
Inventarisnr.: DTB 903
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

4 : ; Bijkomend bewijs
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_dopen&DocID=148451605
Leeuwarden, dopen, doopjaar 1644
Gedoopt op 24 april 1644 in Leeuwarden
Dopeling: Jacob
Vader: Johannes Lautenbach
Moeder:

Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: JAKOB of JAKOBJE
Vader: JOHANNES LAUTENBACH

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Leeuwarden, doop 1643-1653
Inventarisnr. : DTB 930
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2006

5 : ; Voornaamste bewijs
Verzameling Hessel de Walle
Bron: Inscripties en grafschriften Soort registratie: Inscripties en grafschriften inschrijving Plaats: Jelsum Soort akte: Inscriptie
Bijzonderheden: Int iaer ons heeren MVC en LX den eerste dach marty sterf den eersamen heer Jonche Douwe zoon pastoer in Jelsum en hier begraven
Den eerw. gods. welgel. do Iacobus Lautenbach getrouw dienaar des godd. woords tot Ielsum aetatis 72 obyt XI may 1704 en Aurelia Lautenbach zyn huisvrou aetatis ... obijt ...
Bron: Waarneming H. de Walle
Object: grafsteen
Genoemd Jacob Willems Lautenbach 62 jaar oud, overleden op 11-05-1704
Diversen: dominee; student Franeker 1653 Religie: N.H.
Gehuwd met: 1667 Aukje Johannes Lautenbach
Genoemd Aukje Johannes Lautenbach 80 jaar oud
Diversen: Religie: N.H.
Kind van: Johannes Lautenbach en Antje Ennes
Gehuwd met: 1667 Jacob Willems Lautenbach
Genoemd Jonge Douwes overleden op 01-03-1555
Diversen: als pastoor bekend vanaf 1550 Religie: R.K.
Bronvermelding
Verzameling Hessel de Walle, archiefnummer 0001, Inscripties en grafschriften - Hessel de Walle, aktenummer 3177
Periode: 1341-1901

5a: ; Twijfelachtig
uit de aantekeningen van Lourens Aukes van der Meij

Stamboom Lautenbach
Stamboom Lautenbach

6 : ; Voornaamste bewijs
Verzameling Hessel de Walle
Bron: Inscripties en grafschriften Soort registratie: Inscripties en grafschriften inschrijving Plaats: Jelsum Soort akte: Inscriptie
Bijzonderheden: Int iaer ons heeren MVC en LX den eerste dach marty sterf den eersamen heer Jonche Douwe zoon pastoer in Jelsum en hier begraven
Den eerw. gods. welgel. do Iacobus Lautenbach getrouw dienaar des godd. woords tot Ielsum aetatis 72 obyt XI may 1704 en Aurelia Lautenbach zyn huisvrou aetatis ... obijt ...
Bron: Waarneming H. de Walle
Object: grafsteen
Genoemd Jacob Willems Lautenbach 62 jaar oud, overleden op 11-05-1704
Diversen: dominee; student Franeker 1653 Religie: N.H.
Gehuwd met: 1667 Aukje Johannes Lautenbach
Genoemd Aukje Johannes Lautenbach 80 jaar oud
Diversen: Religie: N.H.
Kind van: Johannes Lautenbach en Antje Ennes
Gehuwd met: 1667 Jacob Willems Lautenbach
Genoemd Jonge Douwes overleden op 01-03-1555
Diversen: als pastoor bekend vanaf 1550 Religie: R.K.
Bronvermelding
Verzameling Hessel de Walle, archiefnummer 0001, Inscripties en grafschriften - Hessel de Walle, aktenummer 3177
Periode: 1341-1901

7 : ; Bijkomend bewijs
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_dopen&DocID=125445624
Leeuwarderadeel, dopen, doopjaar 1668
Geboren in Jelsum
Gedoopt op 18 oktober 1668 in Jelsum
Dopeling: Maria Kommer, dochter
Vader: Jacobus Lautenbach, predikant
Moeder:

Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: MARIA
Vader: JAKOB .....
..... = naam, patroniem of familienaam komt niet voor in de Thesaurus

Bron:
Herv. gem. Jelsum, doop 1610-1811
Inventarisnr. : DTB 472

Wijzigingsdatum: 16-1-2006

8 : ; Voornaamste bewijs
Bron: Tietjerksteradeel e.o.Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.
Bijzonderheden:
Horatius Lautenbach; tr. Maartje Klazes; quot. Berlikum: gering, 5+4, 16-13; ki.: Hendrikje (tr. ca. 1764 Symen Jans Wassenaar); Jacobus; Klaaske; Trijntje; Jelle; Wapke

Vermeld
Horatius Lautenbach
Diversen: Geboren 1699
Vader
ds. Wilhelmus Lautenbach
Moeder
Doutje Jelles
Bronvermelding

, archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 6895
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1600-1850

9 : ; Bijkomend bewijs
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_dopen&DocID=125448869
Leeuwarderadeel, dopen, doopjaar 1670
Geboren in Jelsum
Gedoopt op 1 april 1670 in Jelsum
Dopeling: Willem
Vader: Jacobus Lautenbach
Moeder:

Opm.: Overleden in 't 48 ste jaar, predikant te Wier

Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: WILLEM of WILLEMKE
Vader: JAKOB .....
..... = naam, patroniem of familienaam komt niet voor in de Thesaurus

Bron:
Herv. gem. Jelsum, doop 1610-1811
Inventarisnr. : DTB 472

Wijzigingsdatum: 16-1-2006

9a: ; Twijfelachtig
Uit de notities van Lourens Aukes van der Meij

10 : ; Bijkomend bewijs
http://asksam.tresoar.nl/scripts/as_web7.exe?Command=Doc&File=DTBL_dopen&DocID=125458729
Leeuwarderadeel, dopen, doopjaar 1673
Geboren in Jelsum
Gedoopt op 21 september 1673 in Jelsum
Dopeling: Anna
Vader: Jacobus Lautenbach
Moeder:

Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: ANNE of ANTJE
Vader: JAKOB .....
..... = naam, patroniem of familienaam komt niet voor in de Thesaurus

Bron:
Herv. gem. Jelsum, doop 1610-1811
Inventarisnr. : DTB 472

Wijzigingsdatum: 16-1-2006

11 : ; Twijfelachtig
uit de aantekeningen van Lourens Aukes van der Meij

Stamboom Lautenbach
Stamboom Lautenbach

12 : ; Twijfelachtig
uit de aantekeningen van Lourens Aukes van der Meij

Satmboom Lautenbach
Satmboom Lautenbach

13 : ; Twijfelachtig
uit de aantekeningen van Lourens Aukes van der Meij

Stamboom Lautenbach
Stamboom Lautenbach

14 : ; Twijfelachtig
uit de aantekeningen van Lourens Aukes van der Meij

Stamboom Lautenbach
Stamboom Lautenbach