GenealoGIE

Dit project is overgenomen van mijn grootvader Lourens Aukes zn van der Meij (1891-1978), die na zijn afscheid als Technisch ambtenaar bij de Zeeweringen, genealogische informatie verzamelde die 9 generaties van onze stamboom besloeg.

Nu met mijn eigen pensionering heb ik meer tijd en interesse mijn eigen plaats in het leven te zoeken.

Ik begon met het invoeren van alle beschikbare gegevens in een genealogie softwarepakket (Kith and Kin Pro) en verzamelde de ontbrekende bewijzen die je tegenwoordig voor het grootste deel online kunt vinden.

Met de hulp van een eveneens geďnteresseerde achterneef Sijbren (Siep) van der Meij en wat professionele hulp waren we tot de ontdekking gekomen dat mijn grootvader op een gegeven moment vast zat in zijn onderzoek en professionele hulp heeft ingeschakeld. Daarmee is hij toen met zijn onderzoek de verkeerde richting ingestuurd.  Daarna hebben wij een zeldzame gebeurtenis in onze geschiedenis moeten ontrafelen waarbij drie naamgenoten in dezelfde plaats en periode actief waren.  We hebben nu aansluiting kunnen vinden met de stamboom van der Mey, zoals beschreven in het "Genealogysk Jierboek 2009" (ISBN: 9789062738267), die onze voorouders nog eens 7 generaties naar onze stamvader Jan van der Meye terugvoert. Siep en ik  hebben de handen ineengeslagen met het onderhoud en aanvullen van de stamboom “van der Meij”.

Jan van der Meye werd voor het eerst vermeld in de rekeningen van Het Bildt, Friesland, Habsburg Nederland in 1527 waar hij 27 morgen en 38 roeden in het Pieter Schaertskavel te St. Annaparochie als boer gebruikte. Dit kavel werd vervolgens door zijn zoon Heyndrick gebruikt die een boerderijHaanburg  ten oosten van hem had. De locatie van de boerderijen zijn op de kaart aan de Bildtdijk ten noorden van S ANNEN Parochie (St. Annaparochie) te zien, waar "Cornet Hendrick Van Der Meije”, een zoon van Heyndrick, vermeld staat. Hendrick's oudere broer Frans Janz had een boerderij Uitwijkten oosten. De kaart toont de situatie op Het Bildt na de verwoestende Allerheiligenvloed van 1570. Aangenomen mag worden dat Jan van der Meye een van de vele emigranten is die uit Holland kwam om nieuwe kansen te zoeken op Het Bildt, ingepolderd in 1505.

Naast het aanvullen van de stamboom is de zoektocht naar deze Jan van der Meye het voornaamste wat Siep en mij bezighoudten

Lourens Aukes zn
van der Meij

Van der mey FAMILIE STAMBOOM

Geschiedenis

Picture of Lourens van der MeijLogo Kith and Kin

The volgende stambomen zijn beschikbaar:

· van der Meij

· van der Meij (alleen leden)

· Westmaas
mijn moeders kant

· Westmaas (alleen leden)

· van den Akker
mijn grootmoeders kant

· Cuperus
mijn grootmoeders kant

· Lautenbach
mijn overgrootmoeders kant